Anvisningsmärken

 

 16
511 skyddsväg

 520a
520a infartsparkering

 520b
520b infartsparkering

 520c
520c infartsparkering

521
521 parkeringsplats

 521a
521a parkeringsplats

 521b
521b parkeringsplats

 521c
521c parkeringsplats

 522
522 mötesplats

 531
531 busshållplats för lokaltrafik

532
532 busshållplats för fjärrtrafik

 533
533 spårvagnsplats

 534
534 taxistation

 541a
541a busskörfält

 541b
541b busskörfält

 542a
542a busskörfält upphör

542b
542b busskörfält upphör

 543a
543a spårvagnsfält

 543b
543b spårvagnsfält

 544a
544a spårvagnsfält upphör

 544b
544b spårvagnsfält upphör

 551
551 enkelriktad väg

 561
561 motorväg

 562
562 motorväg upphör

 563
563 motortrafikled

 564
564 motortrafikled upphör

 65
565 tunnel

 566
566 tunnel upphör

 567
567 nödutgång

 571
571 tätort

 572
572 tätort upphör

 67
573 gårdsgata

 68
574 gårdsgata upphör

 66
575 gågata

 576
576 gågata upphör