Förbuds- och begränsningsmärken

 

11 
311 fordonstrafik förbjuden

 312
312 trafik med motordrivet fordon förbjuden

 313
313 last- och paketbilstrafik förbjuden

 314
314 trafik med fordonskombination förbjuden

 315
315 körning med traktor förbjuden

316
316 körning med motorcykel förbjuden

317
317 körning med snöskoter förbjuden

 318
318 förbjudet att transportera farliga ämnen

319
319 busstrafik förbjuden

321
321 körning med moped förbjuden

 322
322 cykelåkning och körning med moped förbjudna

 323
323 gångtrafik förbjuden

 324
324 gångtrafik samt cykelåkning och körning med moped förbjudna

325
325 ridning förbjudna

331
331 förbjuden körriktning

 332
332 vänstersväng förbjuden

333
333 högersväng förbjuden

 334
334 U-sväng förbjuden

341
341 fordons största tillåtna bredd

342
342 fordons högsta tillåtna höjd

 343
343 fordons eller fordonskombinations största tillåtna längd

 344
344 fordons största tillåtna massa

 345
345 fordons- kombinations största tillåtna massa

12
346 fordons största tillåtna massa på axel

 347
347 Fordons största tillåtna massa på boggi

 351
351 omkörningsförbud

 352
352 omkörningsförbud upphör

 353
353 omkörning med lastbil förbjuden

 354
354 omkörningsförbud för lastbil upphör

 361
361 hastighetsbegränsning

 362
362 hastighets- begränsning upphör

 363
363 hastighets- begränsningszon

 364
364 hastighets- begränsningszon upphör

 365
365 förbud eller begränsningar som gäller olika körfält

 371
371 förbjudet att stanna fordon

  372
372 parkering förbjuden

373
373 parkerings- förbudszon

 374
374 parkerings- förbudszon upphör

 375
375 zon för taxistation

376
376 plats för taxibil att stanna

381
381 datumparkering (parkering förbjuden udda dagar)

382
382 datumparkering (parkering förbjuden jämna dagar)

391
391 obligatoriskt att stanna för tullkontrol

392
392 obligatoriskt att stanna för granskning

393
393 minimiavstånd mellan motordrivna fordon