Informationsmärken

 

70
611 orienteringstavla

612612 orienteringstavla

613613 orienteringstavla för omfartsväg

71

614 orienteringstavla för omfartsväg

615 
615 omfartsinformation

 616
616 körruttsinformation

 621
621 körfältsinformation

 622
622 körfältsinformation

 623 1
623 körfältet slutar

 72
631 vägvisare ovanför körbana

 

73
632 vägvisare ovanför körbana

 

633
633 Avfartsvisare ovanför körbana

 641
641 vägvisare

 74
642 avfartsvisare

 643
643 vägvisare för enskild väg

 644
644 adressvägvisare

 76
645 vägvisare för lätt trafik

 646
646 vägvisare för omfartsväg

 647
647 vägvisare för omfartsväg

 648
648 vägvisare till lokalt mål

 649
649 vägvisare till motorväg och motortrafikled

 

 650a
650 vägvisare till infartsparkering

 651
651 återvändsväg

 652
652 återvändsväg

 653
653 rekommenderad högsta hastighet

77
661 avståndstavla

 78
662 ortnamn

 663
663 nummerskylt för internationell huvudled

 664
664 huvudsvägs nummer

 665
665 stamvägs nummer

 665a
665a regionvägs nummer

 666
666 annan allmän vägs nummer

 667
667 orientering till den väg som numret

 671
671 kännetecken för motorväg

 672
672 kännetecken för motortrafikled

 673
673 flygplats

 674
674 bilfärja

 675
675 godshamn

 676
676 industriområde

 677
677 parkering

 678
678 järnvägsstation

 679
679 busstation

 681  681 2  681 4  681 8
681 rutt för vissa slag av fordon eller fordonskombinationer

 682
682 rutt för gående

 683
683 rutt för handikappade

 684
684 rutt för transport av farliga ämnen

 685  685 2
685Rutt med trappor

 686  686 2  686 3
686 rutt utan trappor

 26
690 nödutgång

691
691 utrymningsväg