Sjötrafikmärken

 

 30
1 förbud mot ankring

 31
2 förbud att stanna inom området

 32
3 förbud mot förtöjning

 33
4 omkörningsförbud

 34
5 förbud mot möte

 35
6 förbjudet att orsaka svall

 36
7 förbud mot vattenskidåkning

 37
8 förbud mot brädsegling

 38
9 förbud mot användning av motor

 39
10 förbud mot vattenskoteråkning

 40
11 fartbegränsning

 41
12 stoppmärke

 42
13 allmänt varningsmärke

 43
14 påbud om ljudsignal, signalart

 44
15 begränsad segelfri höjd (meter)

 45
16 begränsat djup (meter)

 46
17 begränsad bredd (meter)

 47
18 kraftig ström och strömriktning

 48
19 farledskant (avstånd från märket till farledens kant i meter)

 49
20 varning - badplats

 50
21 påbud om anrop

 51
22 angöring tillåten

 52
23 förtöjning tillåten

 53
24 luftledning

 54
25 telefon

 55
26 korsande färjled (linstyrd färja)

 56
27 korsande färjled (frigående färja)

 57
28 anropsställe

 58
29 dricksvatten

 59
30 förbud, påbud eller begränsning upphör

 60
31 hjälpmärke som anger riktning i vilken huvudmärket gäller

 61
32 hjälpskylt

Vierassatama
Gästhamn

 63
33 kabel- och ledningstavla (på bilden kabeltavla)

64
34 linjemärke (nedre)

  34 2
34 linjemärke (övre)