Tilläggskyltar

 

 20
811 objekt på korsande väg

 812
812 objekt i bilens riktning

 813
813 objekt i bilens riktning

 814
814 verkningsområdets längd

 815
815 avstånd till objekt

 816
816 avstånd till märke för obligatoriskt stannande

 821
821 fri bredd

 822
822 fri höjd

 823
823 ellednings höjd

 824
824 verknings- område i vardera riktningen

 825
825 verknings- område i vardera riktningen

 826
826 verknings- område i pilens riktning

 827
827 verknings- område börjar

 828
828 verknings- område slutar

 831
831 personbil

 832
832 buss

 833
833 lastbil

 833 2
833.2 fordons- kombination

 834
834 paketbil

 835
835 husvagn

 836
836 invalidfordon

 841
841 motorcykel

 842
842 moped

 843
843 cykel

 844
844 parkeringssätt

 845
845  parkeringssätt

848
848  Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

 849
849 Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B

  851
851 giltighetstid vardagar må-fre

 852
852 giltighetstid söckenlördagar

 853
853 giltighetstid söndagar och andra helgdagar

 854
854 tidsbegränsning

 855a
855a parkering mot avgift

 855b
855b parkering mot avgift

 856a
856a skyldighet att använda parkeringsskiva

 856b
856b skyldighet att använda parkeringsskiva

 861a
861a riktning för trafik med förkörsrätt

 861b
861b riktning för trafik med förkörsrätt

 862
862 timmerväg

 863
863 dubbelriktad cykelväg

 871
871 tilläggsskylt med text

 872
872 tilläggsskylt med texten

29
880 nödtelefon och brandsläckare

 Pelastustie
Räddningsväg