Vägmärken

 

 Erkanemismerkki2
Avfartsskärm

 Taustamerkki2
Markeringspil

 Taustamerkki varalaskupaikalla
Markeringspil för vägbas

Korkeusmerkki1
Höjdmärke

 Kaarteen suuntamerkki
Riktning för kurva

 Kiertotien suuntanuoli
Omfartsvägs pilen

 Reunamerkit
     A               B                C
      Markeringsskärm för sidohinder,
farthinder mm.

 Liikennemerkkipyvlaan tehostamismerkki
Förstärkningsskylt för vägmärkesstolpe

Alikulun korkeusmitta 
Begränsad höjd

 Maastoliikenne kielletty
Terrängtrafik förbjuden