Varningsmärken

 

111111 högerkurva

112
112 vänsterkurva

113
113 kurvor, den första till höger

114
114 kurvor, den första till vänster

115
115 brant utförsbacke

 116
116 brant uppförsbacke

 121
121 avsmalnande väg

 122
122 dubbelriktad trafik

 131
131 rörlig bro

 132
132 färja, kaj eller strand

 133
133 köbildning

 141
141 ojämn väg

 141a
141a fartguppar

3
142 vägarbete

 143
143 stenskott

 144
144 slirig körbana

 147
147 farlig vägkant

 151
151 förhandsvarning för skyddsväg

 152
152 barn

 153
153 cyklister

 154
154 skidspår

 155
155 hjortdjur

 156
156 renar

 161
161 vägkorsning

 162
162 korsning med sidoväg

162 2
162.2 korsning med sidoväg

163
163 korsning med sidoväg

 163 2
163.2 korsning med sidoväg

 164
164 korsning med sidoväg

 164 2
164.2 korsning med sidoväg

 165
165 trafikljus

 166
166 cirkulationsplats

 167
167 spårväg

 171
171 plankorsning med järnväg, utan bommar

172
172 plankorsning med järnväg, med bommar

 173     174     175
     173              174                 175
avstånds- märken för plan- korsning med järnväg

 176
176 plankorsning med enkelspårig järnväg

 177
177 plankorsning med två- eller flerspårig järnväg

 181
181 stenras

182
182 lågtflygande flygplan

183
183 sidovind

189
189 annan fara