Liikennemerkit 

Laatukilpi valmistaa CE-hyväksytyt, Liikenneviraston hyväksymät liikennemerkit ja -opasteet yli neljänkymmenen vuoden ammattitaidolla. CE-merkinnän mukaisesti liikennemerkit tulee toimittaa asiakkaalle aina yhdessä CE-merkittyjen kiinnittimien kanssa.

 • Varoitusmerkit

  Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tieosuutta. Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin olosuhteet muutenkin edellyttävät erityistä varovaisuutta. Varoitusmerkin sivun pituus normaalikoossa on 900 mm. Varoitusmerkkien kokotaulukko.

 • Etuajo-oikeus- ja väistämismerkit

  Etuajo-oikeus ja väistämismerkkejä käytetään osoittamaan etuajo-oikeutta sekä väistämisvelvollisuutta liikenteessä. Etuajo-oikeus ja väistämismerkit ovat erimuotoisia, normaalikoot; 211, 212 sekä 221 600x600 mm, 222 Ø 640 mm, 231 ja 232 900 mm. Etuajo-oikeus ja väistämismerkkien kokotaulukko.

 • Kielto- ja rajoitusmerkit

  Kieltoa tai rajoitusta osoittava merkki on yleensä ympyrän muotoinen ja punareunainen, ja merkin keskustassa oleva kieltoa tai rajoitusta osoittava kuvio musta. Ympyrän muotoisten merkkien normaalikoko on Ø 640 mm, muiden kielto- ja rajoitusmerkkien mitat löydät kokotaulukosta.

 • Määräysmerkit

  Määräystä osoittava merkki on ympyrän muotoinen. Siinä on valkoinen reunus ja sinisellä pohjalla määräystä kuvaava valkoinen kuvio. Määräysmerkkien normaalikoko Ø 640 mm. Määräysmerkkien kokotaulukko.

 • Ohjemerkit

  Suorakaiteen muotoisilla ohjemerkeillä annetaan ohjeita tienkäyttäjille sekä osoitetaan tienkohta, jossa merkkiin liittyvää liikennesääntöä sovelletaan. Ohjemerkkien koko vaihtoehdot löydät oheisesta taulukosta: Ohjemerkkien mitat.

 • Opastusmerkit

  Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä. Opastusmerkkien pohjaväri on pääsääntöisesti sininen ja teksti valkoinen. Opastusmerkkien mitat löydät oheisesta taulukosta: Opastusmerkkien mitat.

  Vihreä pohjaväri ja valkoinen teksti opastavat moottoritielle tai moottoriliikennetielle. Näitä värejä käytetään myös moottoritien ja moottoriliikennetien suuntaisessa opastuksessa.

  Valkoinen pohjaväri ja musta teksti suunnistustauluissa ja viitoissa osoittavat paikalliskohdetta.

  Ruskea pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkeissä osoittavat vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua.

  Keltainen pohjaväri ja musta teksti opastusmerkeissä osoittavat kiertotietä tai tilapäistä liikennejärjestelyä.

  Musta pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkissä osoittavat yksityistä tietä tai yksityisen tien varrella taikka kadun varrella olevaa kohdetta.

  Punaisella vinoristillä peitetty kohde suunnistustaulussa, viitassa tai etäisyystaulussa osoittaa, että reitti kyseiseen kohteeseen on tilapäisesti pois käytöstä.

 • Palvelukohteiden opastusmerkit

  Tiellä kulkevan opastusta ja suunnistusta varten käytetään opastusmerkkejä. Opastusmerkkien pohjaväri on pääsääntöisesti sininen ja teksti valkoinen. Ruskea pohjaväri ja valkoinen teksti opastusmerkeissä osoittavat vapaa-ajan matkailuun tarkoitettua palvelua.

  Opastusmerkkien mitat löydät oheisesta taulukosta: Opastusmerkkien mitat.

 • Lisäkilvet

  Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutusalueen tai voimassaoloajan määrittelemisessä ja vaikutuksen rajoittamisessa.

  Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki. Lisäkilven pohjaväri, reunuksen väri, tunnuskuvio ja tekstin värit ovat yleensä samat kuin päämerkissä. Lisäksi lisäkilven heijastuskalvon tulee olla päämerkin kanssa samaa heijastavuusluokkaa.

 • Tekstilliset lisäkilvet

  Lisäkilven tekstikoko tulee valita niin suureksi, että teksti on riittävän etäältä selvästi luettavissa. Tekstin normaali vähimmäiskoko on taajamissa 60 mm ja taajamien ulkopuolella 100 mm. Poikkeuksellisesti voidaan kuitenkin tekstikokona käyttää taajamissa 30 mm ja taajamien ulkopuolella 60 mm.

  Sijoitettaessa lisäkilpi päämerkin alapuolelle sen kanssa samaan pystytasoon, lisäkilven koko, väritys ja heijastinkalvo määräytyvät päämerkin mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki ja lisäksi päämerkin ja lisäkilven vastaavien värien tulee olla samalla tavalla heijastavia.

 • Vesiliikennemerkit

  Vesiliikennemerkit ovat pääosin neliön muotoisia ja ne jaetaan viiteen merkkiryhmään: 1) kieltomerkit, 2) määräystä tai rajoitusta osoittavat merkit, 3) tiedotusmerkit, 4) apumerkit, 5) kaapeli- ja johtotaulut sekä suuntamerkit.            

  Merkkien koko määräytyy seuraavasti:
  Havaitsemisetäisyys, m                                        Sivun pituus, mm
  alle 300m                                                                    960mm
  300 - 500m                                                                 1440mm
  501 - 1 000m                                                              2160mm
  yli 1 000m                                                                   2880mm

  Lisätietoa aiheesta: Liikenneviraston määräykset vesiliikennemerkeistä ja valo-opasteista sekä niiden sijoittamisesta

 • Tiemerkit