911 Erkanemismerkki

Erkanemismerkki Näytä suurempana

Merkillä osoitetaan moottori- ja moottoriliikennetieltä erkanevan rampin alkamiskohta tai muu vastaava eritasoliittymän erkanemiskohta.

CE-merkinnän mukaisesti liikennemerkit toimitetaan asiakkaalle aina yhdessä CE-merkittyjen kiinnittimien kanssa.

166,16 €

Lisätarvikkeet