Kielto- ja rajoitusmerkit

 

11 
311 Ajoneuvolla ajo kielletty

 312
312 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

 313
313 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

 314
314 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

 315
315 Traktorilla ajo kielletty

316
316 Moottoripyörällä ajo kielletty

317
317 Moottorikelkalla ajo killetty

 318
318 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

319
319 Linja-autolla ajo kielletty

321
321 Mopolla ajo kielletty

 322
322 Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

 323
323 Jalankulku kielletty

 324
324 Jalankulku sekä polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

325
325 Ratsastus kielletty

331
331 Kielletty ajosuunta

 332
332 Vasemmalle kääntyminen kielletty

333
333 Oikealle kääntyminen kielletty

 334
334 U-käännös kielletty

341
341 Ajoneuvon suurin sallittu leveys

342
342 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

 343
343 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

 344
344 Ajoneuvon suurin sallittu massa

 345
345 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

12
346 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa

 347
347 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

 351
351 Ohituskielto

 352
352 Ohituskielto päättyy

 353
353 Ohituskielto kuorma-autolla

 354
354 Ohituskielto kuorma-autolla päättyy

 361
361 Nopeus rajoitus

 362
362 Nopeusrajoitus päättyy

 363
363 Nopeusrajoitusalue

 364
364 Nopeusrajoitusalue päättyy

 365
365 Ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus

 371
371 Pysäyttäminen kielletty

  372
372 Pysäköinti kielletty

373
373 Pysäköintikieltoalue

 374
374 Pysäköintikieltoalue päättyy

 375
375 Taksiasema-alue

376
376 Taksin pysähtymispaikka

381
381 Vuoropysäköinti (kielletty parittomina päivinä)

382
382 Vuoropysäköinti (kielletty parillisina päivinä)

391
391 Pakollinen pysäyttäminen tulliasemalla

392
392 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten

393
393 Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys