Ohjemerkit

 

 16
511 Suojatie

 520a
520a Liityntäpysäköintipaikka

 520b
520b Liityntäpysäköintipaikka

 520c
520c Liityntäpysäköintipaikka

521
521 Pysäköintipaikka

 521a
521a Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 521b
521b Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 521c
521c Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 522
522 Kohtaamispaikka

 531
531 Paikallisliikenteen linja-auton pysäkki

532
532 Kaukoliikenteen linja-auton pysäkki

 533
533 Raitiovaunun pysäkki

 534
534 Taksiasema

 541a
541a Linja-autokaista

 541b
541b Linja-autokaista

 542a
542a Linja-autokaista päättyy

542b
542b Linja-autokaista päättyy 

 543a
543a Raitiovaunukaista

 543b
543b Raitiovaunukaista

 544a
544a Raitiovaunukaista päättyy

 544b
544b Raitiovaunukaista päättyy

 551
551 Yksisuuntainen tie

 561
561 Moottoritie

 562
562 Moottoritie päättyy

 563
563 Moottoriliikennetie

 564
564 Moottoriliikennetie päättyy

 65
565 Tunneli ja lisäkilpi 814 vaikutusalueen pituus

 566
566 Tunneli päättyy

 567
567 Hätäpysäyttämispaikka

 571
571 Taajama

 572
572 Taajama päättyy

 67
573 Pihakatu

 68
574 Pihakatu päättyy

 66
575 Kävelykatu

 576
576 Kävelykatu päättyy