Opastusmerkit

 

70
611 Suunnistustaulu

612612 Suunnistustaulu

613613 Kiertotien suunnistustaulu

71

614 Kiertotien suunnistustaulu

615 
615 Kiertotieopastus

 616
616 Ajoreittiopastus

 621
621 Ajokaistaopastus

 622
622 Ajokaistaopastus

 623 1
623 Ajokaistan päättyminen

 72
631 Ajokaistan yläpuolinen viitta

 

73
632 Ajokaista yläpuolinen viitta

 

633
633 Ajokaistan yläpuolinen viitta

 641
641 Tienviitta

 74
642 Erkanemisviitta

 643
643 Yksityisen tien viitta

 644
644 Osoiteviitta

 76
645 Kevyen liikenteen viitta

 646
646 Kiertotien viitta

 647
647 Kiertotien viitta

 648
648 Paikalliskohteen viitta

 649
649 Moottoritien/moottoriliikennetien viitta

 

 650a
650 Liityntäpysäköintiviitta

 651
651 Umpitie

 652
652 Umpitie

 653
653 Enimmäisnopeussuositus

77
661 Etäisyystaulu

 78
662 Paikannimi

 663
663 Kansainvälisen pääliikenneväylän numero

 664
664 Valtatien numero

 665
665 Kantatien numero

 665a
665a Seututien numero

 666
666 Muun yleisen tien numero

 667
667 Opastus numeron tarkoittamalle tielle

 671
671 Moottoritien tunnus

 672
672 Moottoriliikennetien tunnus

 673
673 Lentoasema

 674
674 Autolautta

 675
675 Tavarasatama

 676
676 Teollisuusalue

 677
677 Pysäköinti

 678
678 Rautatieasema

 679
679 Linja-autoasema

 681  681 2  681 4  681 8
681 Kulkuneuvolle tarkoitettu reitti

 682
682 Jalankulkijoille tarkoitettu reitti

 683
683 Vammaiselle tarkoitettu reitti

 684
684 Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti

 685  685 2
685 Reitti, jolla on portaat

 686  686 2  686 3
686 Reitti, ilman portaita

 26
690 Hätäuloskäynti

691
691 Poistumisreitti