Varoitusmerkit

 

111111 Mutka oikealle

112
112 Mutka vasemmalle

113
113 Mutkia, joista ensimmäinen oikealle

114
114 Mutkia, joista ensimmäinen vasemmaalle

115
115 Jyrkkä alamäki

 116
116 Jyrkkä ylämäki

 121
121 Kapeneva tie

 122
122 Kaksisuuntainen liikenne

 131
131 Avattava silta

 132
132 Lautta, laituri tai ranta

 133
133 Liikenneruuhka

 141
141 Epätasainen tie

 141a
141a Töyssyjä

3
142 Tietyö

 143
143 Irtokiviä

 144
144 Liukas ajorata

 147
147 Vaarallinen tien reuna

 151
151 Suojatien ennakkovaroitus

 152
152 Lapsia

 153
153 Pyöräilijöitä

 154
154 Hiihtolatu

 155
155 Hirvieläimiä

 156
156 Poroja

 161
161 Tienristeys

 162
162 Sivutien risteys

162 2
162.2 Sivutien risteys

163
163 Sivutien risteys

 163 2
163.2 Sivutien risteys

 164
164 Sivutien risteys

 164 2
164.2 Sivutien risteys

 165
165 Liikennevalot

 166
166 Liikenneympyrä

 167
167 Raitiotie

 171
171 Rautatien tasoristeys, jossa on puomit

172
172 Rautatien tasoristeys, jossa on puomit

 173     174     175
     173              174                 175
Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit

 176
176 Yksiraiteisen rautatien tasoristeys

 177
177 Kaksi- tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys

 181
181 Putoavia kiviä

182
182 Matalalla lentäviä lentokoneita

183
183 Sivutuuli

189
189 Muu vaara