Magee FAQ

 

UKK

Mikä on Magee laite?
Magee on laite, jota voit käyttää pysäköinnin maksamiseen. Sitä voi myös käyttää elektronisena parkkikiekkona.

Missä Magee toimii?
Magee toimii pysäköinnin maksuvälineenä Helsingissä. Laitteen kiekko-ominaisuutta voit käyttää ympäri Suomen paikoissa, joissa pysäköinti parkkikiekolla on sallittua.

Miten hankin Magee-laitteen?
Se on helppoa, tilaa laite osoitteesta http://www.laatukilpi.fi/shop/fi/32-magee-pysakointilaite tai noutamalla osoitteesta Klaarantie 3, 00200 Helsinki (avoinna arkisin klo 8 - 16).

Mitä tarvitsen Mageen rekisteröimiseksi?
Laitteen rekisteröimiseksi tarvitaan
-Magee-maksulaite
-Ajoneuvon rekisteritunnus
-Voimassa oleva maksuväline esimerkiksi luottokortti - ei välttämätön, jos maksutavaksi valitaan lasku
-Voimassa oleva sähköpostiosoite (tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetään sähköpostilasku ja tätä sähköpostiosoitetta
käytetään Magee-käyttäjätilille kirjautuessa)

Mitä maksuvaihtoehtoja vuosi-, kuukausi- ja pysäköintimaksuille on?
-Luottokortti
-Pankkikortti
-Sähköpostilasku
Vuosimaksu peritään vuosittain. Kuukausi ja pysäköintimaksut peritään kuukausittain.

Miksi Magee-pysäköintilaitteen näyttö on samea?
Uudessa Magee-laitteessa on näytön ja laitteen mustan osuuden päällä yhtenäinen suojakalvo. Suojakalvon voi poistaa.

Miten saan Magee-laitteeseen liitetyn rekisterinumeron näkymään myös muissa samalle tilille rekisteröidyissä Magee-pysäköintilaitteissa?

Kirjaudu käyttäjätilillesi ja mene kohtaan Auto. Lisää auto ja anna kyseinen rekisterinumero alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Rekisterinumero on todennäköisesti lisätty muodossa "ABC-123" (ei välilyöntejä edessä) alkuperäisen rekisteröinnin yhteydessä.

Uudelleen saman rekisterinumeron lisäämiseksi tilille rekisterinumeron eteen tulee lisätä välilyönti eli se tulee olla muodossa " ABC-123" (yksi välilyönti rekisterinumeron edessä).

Kun ajoneuvon rekisterinumeroa ei ole liitetty tiettyyn Magee laitteeseen, rekisterinumero näkyy myös muilla samalle tilille rekisteröidyissä Magee-laitteissa. Magee-laitteisiin liitetyt rekisterinumerot näet käyttäjätilin kohdassa Laite.

Jos sinun täytyy jostain syystä saada lisättyä sama rekisterinumero useampaan kertaan käyttäjätilillesi. Lisää rekisterinumeron eteen aina yksi välilyönti lisää: " ABC-123” (kaksi välilyöntiä rekisterinumeron edessä), " ABC-123” (kolme välilyönti rekisterinumeron edessä) jne.

Magee-laitteen tuottaja Witrafi Oy on tuottamassa pysyvää ratkaisua aiheeseen.

 

Tekninen tuki:
010 087 870
ma-pe 9.00 - 21.00
la 9.00 - 18.00
su 12.00 - 18.00
magee@laatukilpi.fi

 

Frågor och svar

Vad är Magee?
Magee är en apparat som du kan betala parkeringar med. Den kan också användas som en elektronisk parkeringsskiva.

Var fungerar Magee?
Magee är en apparat som du kan betala parkeringar i Helsingfors med. Den kan också användas som en elektronisk parkeringsskiva i hela Finland där parkering med parkeringsskiva är tillåtet.

Hur köper jag en Magee?
Det är lätt, beställ en apparat från adressen http://www.laatukilpi.fi/shop/fi/32-magee-pysakointilaite

Vad behöver jag för att registrera av en Magee?
För att registrera din Magee krävs:
-Din Magee-apparat
-Bilens registternummer
-Ett giltigt betalkort, exempelvis kreditkort eller bankkort – inte nödvändigt om faktura väljs som betalsätt
-E-postadress

Vilka alternativ för betalsätt finns det för års-, månads- och parkeringsavgifter?
-Kreditkort
-Bankkort
-E-postfaktura
Årsavgiften debiteras årligen. Månadsavgifterna och parkeringsavgifterna debiteras månatligen.

 

Teknisk support:
010 087 870
ma-pe 9.00 - 21.00
la 9.00 - 18.00
su 12.00 - 18.00
magee@laatukilpi.fi

 

FAQ

What is the Magee device?
Magee is a device that you can use for paying your parking. It can also be used as an electronic parking disk.

Where does the Magee device work?
Magee is a device that you can use for paying your parking in Helsinki. It can also be used as an electronic parking disk anywhere in Finland where disk parking is permitted.

How do I get a Magee device?
It is easy, you can order it at http://www.laatukilpi.fi/shop/fi/32-magee-pysakointilaite or picking it up from Klaarantie 3, 00200 Helsinki (open on weekdays 8-16).

What do I need to register a Magee?
To register your device, you will need:
-Your Magee device
-The license plate of the vehicle you want to register
-A valid payment method, e.g. a credit or debit card - not necessary, if the chosen payment method is billing
-A valid email address (to this email you will receive the email bill and this email is also the name of your user account)

Which payment methods are there available for the annual, monthly and parking fees?
-Credit card
-Debit card
-Email billing
The annual fee is charged annually. Monthly fees and parking fees are billed monthly.

Why is the screen of the Magee device blurry?
In a new device, the scren is covered with a protective film. This can be removed.

How can I get the same license plate to be visible in all my Magee devices?

Firstly, log in to your account, and choose the tab "Vehicle".

The license plate is most likely added in the format of "ABC-123". To
add this license plate the second time, add it by pressing "Add new
vehicle" and typing the license plates details as before but with a space
in front of the license plates details, e.g. " ABC-123" (1 space in
front of ABC-123)

To add the license plate the third time, add yet another space. Like so
" ABC-123" (2 spaces in front of ABC-123).

Continue adding license plates in this way until you have as many as you have
devices.

The company in charge of developing Magee, Witrafi Oy, is currently developing
a permanent fix for the solution.

 

Technical support:
010 087 870
ma-pe 9.00 - 21.00
la 9.00 - 18.00
su 12.00 - 18.00
magee@laatukilpi.fi