Liikennemerkkien käyttö ja pystytys

Uuden tieliikennelain mukaista ohjetta liikennemerkkien käytöstä ja pystytyksestä ei ole vielä julkaistu. Lisäämme tiedon heti, kun olemme saaneet ohjeet. Alla olevat ohjeet koskevat 31.5.2020 voimassa olleen tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä.

 

Mitä merkkiä tulee käyttää?

Löydät tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sekä yleisimpien tekstillisten kilpien ja muiden vahvistettujen liikenteenojauslaitteiden käyttö- ja sijoitusohjeet Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston tienpidon teknisistä ohjeista: Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä.

  

Miten ja mille korkeudelle liikennemerkit tulee pystyttää?

Liikennemerkit sijoitetaan kohtisuoraan liikennesuuntaa vastaan, niin että merkki ei näy muuhun tulosuuntaan, jolloin merkki saattaisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä, tarvittavilla lisäkilvillä varustettuna, poikkeuksena tästä kuitenkin opastusmerkit sekä ajoradan yläpuoliset merkit.

Maanteillä vähimmäisetäisyys tien reunasta liikennemerkin lähimpään reunaan mitattuna tulee olla vähintään 0,5 m (reunakaiteellisella osuudella 0,25 m) ja enintään 3,5 m.  Taajama-alueella merkki voidaan sijoittaa edellä mainittua lähemmäksi ajoradan reunaa, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa kunnossapidolle.

Varsinaisen liikennemerkin (ei lisäkilven) alareunan vakiokorkeus maanteillä on yleensä 2,5m tien pinnasta. Erkanemismerkki, tiemerkki ja liikenteenjakaja-merkit (411-418) voidaan kuitenkin sijoittaa tätä alemmas. Liikennemerkin pylvään pituus määräytyy merkin alareunan korkeuden mukaan. Merkin tai merkkiyhdistelmän korkeuteen lisätään alareunan korkeus, luiskan korkeus ja upotusvara betonijalustaan käytettävän jalustatyypin mukaisesti. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty yleisperiaate vakiomerkkien sijoituksesta tien poikkileikkauksessa. Lisätietoa löydät Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston ohjeesta 20/2013: Liikennemerkkien rakenne ja pystytys.

 

yleisperiaate vakiomerkkien sijoituksesta 01