Mistä lupa opasteille

Mistä saan luvan opasteiden ja viittojen pystyttämiselle?

Opasteet ja liikennemerkit

Mikäli haluat maantien varteen opasteen, tarvitset siihen luvan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Katuverkolla luvanmyöntäjä on kunta tai kaupunki ja yksityisteillä tien omistaja. Luvat opasteille ja liikennemerkeille myöntää keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. Katso tarkemmat ohjeet www.ely-keskus.fi/web/ely/opasteet tai ota yhteyttä ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun p. 0295 020 600 (ma-pe klo. 9-16). Yksityiskäyttöön pystytettäville merkeille ei tarvita erityistä lupaa.

Voit tilata sisä- ja ulko-opasteet yrityksellesi tai yksityiskäyttöön vaivattomasti Laatukilven asiakaspalvelusta info@laatukilpi.fi tai puhelimitse (06) 4822 200.

Tilapäinen ilmoitus

Maantielain muutoksen ja 24.8.2016 annetun Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston määräyksen myötä tilapäisten ilmoitusten pystyttämiseen maanteiden varteen ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Tilapäisellä ilmoituksella tarkoitetaan tapahtumailmoituksia, jotka pystytetään enintään kuukautta ennen tapahtumapäivää. Tilapäisiä opasteita voidaan käyttää esimerkiksi yleisötilaisuuksien, matkailijoita palvelevan myyntitoiminnan tai maantien varrella sijaitsevan myyntipisteen opastuksessa. Katso tarkemmat ohjeet Liikenneviraston (Väyläviraston) tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta tästä.

Tienvarsimainonta

Maanteille pystytettävistä pidempiaikaisista tienvarsimainoksista tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, joka käsittelee asian 30 päivän kuluessa sen vireille tulosta. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tienvarsimainoksen saa pystyttää vasta myönteisen päätöksen saamisen jälkeen. Katso tarkemmat ohjeet Liikenneviraston (Väyläviraston) tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta tästä.

 

Ely-keskuksen ohjeistuksen tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta löydät osoitteista: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-varrella#.WDwSiGf_qUl ja http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tilapaiset-ilmoitukset#.WDwI_Gf_qUk

Väyläviraston tieliikenteen määräykset löydät osoitteesta: https://vayla.fi/palveluntuottajat/maaraykset#.XP-I7FwzaUm