Tietyömaiden tarvikkeiden valinta

Minkä kalvotyypin valitsen tietyömaalle?

Liikennemerkkien kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa. 

Sulku- ja varoituslaitteet luokitellaan laitteille asetettavien laatuvaatimusten perusteella kolmeen toimintaympäristöluokkaan (S3, S2 ja S1) alla olevan taulukon mukaisesti. Toimintaympäristöluokka S3 edustaa korkeinta ja S1 alinta laatuvaatimustasoa. S3 ja S2 toimintaympäristöissä sulkuaitojen ja varoituslaitteiden heijastavat osat tehdään aina päiväloistekalvosta. Sulku- ja varoituslaitteiden päiväloistekalvon tulee olla vihertävän sävyista (ns. lime-väri) ja liikennemerkkien päiväloistekalvon tulee olla oranssinsävyistä (ns. appelsiinin väri). Kalvotyypit suositellaan valittavaksi alla olevan taulukon mukaisesti (Lähde: Liikenneviraston ohjeita 2/2018. Sulku -ja varoituslaitteet):
Tietyo heijastuskalvot

Millainen sulkuaita tai sulkukartio tulee valita tietyömaalle?

Sulkuaita ja sulkukartio suositellaan valittavaksi toimintoympäistöluokan perusteella alla olevien taulukoiden mukaisesti. Taulukot löytyvät Väyläviraston sivuilta julkaisusta Liikenneviraston ohjeita 2/2018. Sulku -ja varoituslaitteet. Kyseisestä julkaisusta löytyy paljon lisätietoa aiheeseen liittyen.

Sulkuaidan (Liikennemerkit I2.1, I2.2 ja I2.2_2) tekniset laatuvaatimukset eri toimintaympäristöissä:
sulkuaidan tekniset vaatimukset

Sulkukartion (liikennemerkki I4) teknisiä laatuvaatimuksia eri toimintaympäristöluokissa:
sulkukartio