VESILIIKENNEMERKIT

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet esitetään tieliikennelain periaatteita vastaten uudessa vesiliikennelaissa.  Uutena vesiliikennemerkkinä nykyisten lisäksi tulee ”uiminen kielletty”- merkki, joka on tarkoitettu käytettäväksi erityisillä ahtailla vesiliikennealueilla kuten kanavissa ja satama-altaissa.

Miltä uuden tieliikennelain mukaiset vesitieliikennemerkit näyttävät?

Löydät kuvat kaikista vesiliikennemekeistä Traficomin esitteestä.

Mistä lupa vesiliikennenmerkeille?

Merenkulun turvalaitetta ei saa asettaa ilman Liikenne- ja viestintäviraston lupaa. Lupa myönnetään ns. väyläpäätöksellä.

Turvalaitemäärittelyjä on muutettu siten, että vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita ei enää lueta merenkulun turvalaitteiksi ja niitä ja niiden asettamista koskevat erilaiset uuteen lakiin kirjatut menettelyt.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väylänpitäjä ja väylien ulkopuolisilla alueilla kunta. Poikkeuksena on rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun suuntamerkkeineen asettaminen, josta vastaa rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen.

Traficom valvoo merenkulun turvalaitteiden, vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamista ja niiden ylläpitoa sekä antaa merenkulun turvalaitteita, vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita koskevia tarkempia määräyksiä

Merenkulun turvalaitteen rakentamiseen, asettamiseen ja ylläpitämiseen tarvitset Liikenne- ja viestintäviraston luvan. Myös väylä-ja turvalaitetietojen muutokset edellyttävät tätä lupaa, joka annetaan ns. väyläpäätöksenä. Väyläpäätöstä voit hakea väyläesityslomakkeella. Väyläesityksessä tulee käyttää EUREF FIN –järjestelmän mukaisia koordinaatteja. Väyläpäätöksen jälkeen väylän ja turvalaitteiden tiedot viedään merikartoille. Näiden hakemusten tavoitteellinen käsittelyaika on noin 5-20 päivää. (Lähde: Traficom)

Ohje ja lisätietoja: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-vaylapaatosta-ja-lupaa-turvalaitteen-asettamiseen

Minkä kokoinen vesiliikennemerkin tulee olla?

Kieltomerkit, määräystä, rajoitusta tai varoitusta osoittavat merkit sekä tiedotusmerkit ovat neliön muotoisia. Merkin sivun pituus määräytyy seuraavasti:  

havaitsemisetäisyys / merkin koko 

alle 300 m / 960x960  mm 
300 - 500 m / 1440X1440 mm 
501 – 1000 m / 2160X2160 mm 

Lisätietoa vesiliikennemerkeistä löytyy Traficomin verkkosivuilta julkaisusta vesiliikennemerkit ja valo-opasteet.