341 Ajoneuvon suurin sallittu leveys

Tuotekoodi: 341
Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista löytyy tuotekuvauksessa. Lue lisää

Tuotteen ominaisuudet

Räätälöinnit

Lisätarvike

Liikennemerkkien ja lisäkilpien kiinnitin
Olli-kiinnitin 1-puol.
Lisää ostoskoriin
Tuotetta ei saa valituilla vaihtoehdoilla.

Kuvaus

Tiedot

CE-merkityt liikennemerkit tulee tilata aina CE-hyväksyttyjen kiinnikkeiden kanssa, 2 kpl/liikennemerkki.

Kiinnikkeen koko määräytyy pystytysputken ulkohalkaisijan mukaan. Suomessa yleisimmin käytettävien pystytysputkien ulkohalkaisijoiden mitat ovat 60 ja 90 mm.

Liikennemerkeissä käyttämämme alumiini on 3 mm vahvuista. Vanerin vahvuus vaihtelee liikennemerkistä riippuen 9 mm tai 12 mm.

Liikennemerkkien kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa eli heijastavuus on suurempi. Lisätietoa heijastuskalvon valintaan Tiedot-välilehdellä.

Kielto- ja rajoitusmerkkien 311-362, 371-372 ja 381-393 yleisimmin käytetty koko on 640 mm. Liikennemerkeistä on myös pienikoko 400 mm ja suurikoko 900 mm. Ympyrän muotoisen liikennemerkin kooksi ilmoitetaan ympyrän halkaisija. Lisätietoa liikennemerkkien koon valinnasta Tiedot-välilehdellä.

HEIJASTUSKALVOT

Väyläviraston ohjeiden mukaan Kielto- ja rajoitusmerkit 371–382 tulee olla tievalaistuilla ja vilkkailla pääteillä R2-heijastuskalvosta. Taajamassa katuverkolla ja pimeässä ympäristössä kyseiset liikennemerkit saavat olla R1-heijastuskalvosta. Väyläviraston ohjeiden mukaan ajoradan yläpuoleiset merkit tulee olla aina R3-heijastuskalvosta. Muiden Kielto- ja rajoitusmerkkien heijastavuutta normaaliolosuhteissa ei ole ohjeistettu.

Tietyömailla päiväaikaan tehtävissä liikkuvissa töissä (päällystys-, tiemerkintä yms.) teillä, joilla kulkee keskimäärin vuorokaudessa alle 1500 ajoneuvoa sekä jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä taajamissa tehtävissä töissä voidaan käyttää liikennemerkeissä R1-heijastuskalvoa.

Tietyömailla teillä, joilla liikennemäärät ovat yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, taajamien kokooja kaduilla ja muilla vilkkailla kaduilla sekä moottoriteillä, moottoriliikenneteillä, kaksiajorataisilla teillä ja vilkasliikenteisillä yksiajorataisilla teillä tulee käyttää liikennemerkeissä R3-heijastuskalvoa (päiväloistekalvo). Poiketen edellä mainitusta liikennemerkit joiden pohjaväri ei ole keltainen saavat olla R2-heijastuskalvosta.

Jos samassa pylväässä on useita merkkejä, käytetään kaikissa merkeissä samaa heijastuskalvoa.

 

LIIKENNEMERKKIEN KOOT

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. Yleensä käytetään normaalikokoisia liikennemerkkejä.

Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää muusta liikenteestä erillään olevilla kevyen liikenteen väylillä ja maastoreiteillä. Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan lisäksi käyttää taajamissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja asuntoalueilla. Edellytyksenä on, että tie on enintään kaksiajokaistainen ja nopeusrajoitus on alle 50 km/h.

Suurikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Merkkejä voidaan käyttää mm. lähestyttäessä moottori- ja moottoriliikennetien päättymiskohtaa tai tietöiden alkamiskohtaa, jolloin nopeus pienenee portaittain ja ajokaistajärjestelyt ovat normaalista poikkeavat tai ajokaistojen määrä pienenee. Muuten moottori- ja moottoriliikenneteillä ja niiden tietyömailla liikennemerkit ovat yleensä normaalikokoisia. Muilla teillä suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä samoin edellytyksin kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 km/h tai suurempi.

 

Lisää ohjeita FAQ-sivulla verkkosivuillamme.

Ajoneuvon suurin sallittu leveys

Tällä hetkellä ei ole hintaa