30PELTIE Pelastustie tikasautolla

Tuotekoodi: 30PELTIE
Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista löytyy tuotekuvauksessa. Lue lisää

Tuotteen ominaisuudet

Lisätarvike

Liikennemerkkien ja lisäkilpien kiinnitin
Olli-kiinnitin 1-puol.
Lisää ostoskoriin
Tuotetta ei saa valituilla vaihtoehdoilla.

Kuvaus

Tiedot

CE-merkityt liikennemerkit tulee tilata aina CE-hyväksyttyjen kiinnikkeiden kanssa, 2 kpl/liikennemerkki.

Kiinnikkeen koko määräytyy pystytysputken ulkohalkaisijan mukaan. Suomessa yleisimmin käytettävien pystytysputkien ulkohalkaisijoiden mitat ovat 60 ja 90 mm.

Liikennemerkeissä käyttämämme alumiini on 3 mm vahvuista. Vanerin vahvuus vaihtelee liikennemerkistä riippuen 9 mm tai 12 mm.

Liikennemerkkien kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa eli heijastavuus on suurempi.

Lisätietoa heijastuskalvon valintaan ja lisäkilpien asennukseen Tiedot-välilehdellä.

LISÄKILVET

Lisäkilvet tehdään samalla heijastuskalvolla ja värityksellä kuin se merkki, johon lisäkilpi liittyy. Jos samassa pylväässä on useita merkkejä, käytetään kaikissa merkeissä samaa heijastuskalvoa.  

Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki. Opastusmerkkeihin liittyvät lisäkilvet valmistetaan aina opastusmerkin levyisiksi. 

Jos liikennemerkkiin liittyy kaksi erillistä lisäkilpeä, valmistetaan kilvet saman levyisiksi pidemmän tekstin vaatiman mitoituksen mukaisesti. 

Kaksikieliset tekstit esitetään joko erillisillä ja keskenään saman levyisillä kilvillä tai molemmat kielet sijoitetaan samaan kilpeen. 

Lisäkilpi sijoitetaan päämerkin alapuolelle sen kanssa samaan pystytasoon. Lisäkilven ja päämerkin väliin jätetään yleensä noin 25 mm väli. 

Jos samaan pylvääseen sijoitetaan kaksi liikennemerkkiä, sijoitetaan liikenteen kannalta tärkeämpi 
yleensä ylemmäksi. Mahdolliset lisäkilvet sijoitetaan välittömästi sen merkin alle, johon ne kuuluvat. Lisäkilvessä olevat asiat esitetään seuraavassa järjestyksessä: 
1. Ajoneuvoryhmät, jota merkki koskee 
2. Aikarajoitus 
3. Voimassaoloaika 
4. Vaikutusalueen pituus tai suunta 
5. Ajoneuvoryhmät, joita merkki ei koske. 

 

HEIJASTUSKALVOT

Väyläviraston ohjeiden mukaan Kielto- ja rajoitusmerkit 371–382 tulee olla tievalaistuilla ja vilkkailla pääteillä R2-heijastuskalvosta. Taajamassa katuverkolla ja pimeässä ympäristössä kyseiset liikennemerkit saavat olla R1-heijastuskalvosta. Väyläviraston ohjeiden mukaan ajoradan yläpuoleiset merkit tulee olla aina R3-heijastuskalvosta. Muiden Kielto- ja rajoitusmerkkien heijastavuutta normaaliolosuhteissa ei ole ohjeistettu.

Tietyömailla päiväaikaan tehtävissä liikkuvissa töissä (päällystys-, tiemerkintä yms.) teillä, joilla kulkee keskimäärin vuorokaudessa alle 1500 ajoneuvoa sekä jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä taajamissa tehtävissä töissä voidaan käyttää liikennemerkeissä R1-heijastuskalvoa.

Tietyömailla teillä, joilla liikennemäärät ovat yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, taajamien kokooja kaduilla ja muilla vilkkailla kaduilla sekä moottoriteillä, moottoriliikenneteillä, kaksiajorataisilla teillä ja vilkasliikenteisillä yksiajorataisilla teillä tulee käyttää liikennemerkeissä R3-heijastuskalvoa (päiväloistekalvo). Poiketen edellä mainitusta liikennemerkit, joiden pohjaväri ei ole keltainen, saavat olla R2-heijastuskalvosta.

Jos samassa pylväässä on useita merkkejä, käytetään kaikissa merkeissä samaa heijastuskalvoa.

 

LIIKENNEMERKKIEN KOOT

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. Yleensä käytetään normaalikokoisia liikennemerkkejä.

Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää muusta liikenteestä erillään olevilla kevyen liikenteen väylillä ja maastoreiteillä. Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan lisäksi käyttää taajamissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja asuntoalueilla. Edellytyksenä on, että tie on enintään kaksiajokaistainen ja nopeusrajoitus on alle 50 km/h.

Suurikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Merkkejä voidaan käyttää mm. lähestyttäessä moottori- ja moottoriliikennetien päättymiskohtaa tai tietöiden alkamiskohtaa, jolloin nopeus pienenee portaittain ja ajokaistajärjestelyt ovat normaalista poikkeavat tai ajokaistojen määrä pienenee. Muuten moottori- ja moottoriliikenneteillä ja niiden tietyömailla liikennemerkit ovat yleensä normaalikokoisia. Muilla teillä suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä samoin edellytyksin kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 km/h tai suurempi.

 

Lisää ohjeita FAQ-sivulla verkkosivuillamme.

Pelastustie tikasautolla

Tällä hetkellä ei ole hintaa