lisakilpi

Liikennemerkin alapuolella voidaan käyttää suorakaiteen muotoista lisäkilpeä, jos liikennemerkin tarkoitusta tai kohdetta täytyy selventää. Lisäkilpeä voidaan käyttää myös merkin vaikutuksen rajoittamisessa. Sijoitettaessa lisäkilpi päämerkin alapuolelle sen kanssa samaan pystytasoon, lisäkilven koko, väritys ja heijastinkalvo määräytyvät päämerkin mukaan. 

Lisäkilven tekstikoko tulee valita niin, että teksti on riittävän etäältä selvästi luettavissa. Lisäkilven voi tilata myös itse valitulla tekstillä.

Järjestä: