542 Linja-autokaista päättyy

Tuotekoodi: 542
Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista löytyy tuotekuvauksessa. Lue lisää

Tuotteen ominaisuudet

Räätälöinnit

Lisätarvike

Portaali opastaulujen kiinnitin
Portaali opastaulujen kiinnitin
Lisää ostoskoriin
Tuotetta ei saa valituilla vaihtoehdoilla.

Kuvaus

Tiedot

CE-merkityt liikennemerkit tulee tilata aina CE-hyväksyttyjen kiinnikkeiden kanssa. Normaalikokoisena (900x900 mm) liikennemerkki pystytetään yleensä kahdella putkella, jolloin kiinnikkeitä tarvitaan 4 kpl. Yhdelle putkelle kiinnitettäessä kiinnikkeiden tarve on 2 kpl/liikennemerkki molemmissa kokovaihtoehdoissa. 

Kiinnikkeen koko määräytyy pystytysputken ulkohalkaisijan mukaan. Suomessa yleisimmin käytettävien pystytysputkien ulkohalkaisijoiden mitat ovat 60 ja 90 mm.

Liikennemerkeissä käyttämämme alumiini on 3 mm vahvuista. Vanerin vahvuus vaihtelee liikennemerkistä riippuen 9 mm tai 12 mm.

Liikennemerkkien kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa eli heijastavuus on suurempi. Lisätietoa heijastuskalvon valintaan Tiedot-välilehdellä.

Ohjemerkkien 541a-544b normaalikoko on 900x900 mm. Liikennemerkeistä on myös pienikoko 650x650 mm.  Neliön muotoisen liikennemerkin kooksi ilmoitetaan leveysmitta ja (x) korkeusmitta. Lisätietoa liikennemerkkien koon valinnasta Tiedot-välilehdellä

HEIJASTUSKALVOT

Väyläviraston ohjeiden mukaan Ohjemerkki 511 Suojatie tulee aina olla R2-heijastuskalvosta.

Väyläviraston ohjeiden mukaan Ohjemerkit 520, 521, 531-534 ja 573-576 tulee olla tievalaistuilla ja vilkkailla pääteillä R2-heijastuskalvosta. Taajamassa katuverkolla ja pimeässä ympäristössä kyseiset liikennemerkit saavat olla R1-heijastuskalvosta.

Ohjemerkkien 541a-544b osalta on huomioitava, että väyläviraston ohjeiden mukaan ajoradan yläpuolelle merkkejä sijoitettaessa ne tulee olla aina R3-heijastuskalvosta. 

Väyläviraston ohjeiden mukaan muut Ohjemerkit ja kiinteät liikenteenohjauslaitteet tulee olla tievalaistuilla ja vilkkailla pääteillä R2-heijastuskalvosta. Pimeässä ympäristössä nämä saavat olla R1-heijastuskalvosta.  

Tietyömailla päiväaikaan tehtävissä liikkuvissa töissä (päällystys-, tiemerkintä yms.) teillä, joilla kulkee keskimäärin vuorokaudessa alle 1500 ajoneuvoa sekä jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä taajamissa tehtävissä töissä voidaan käyttää liikennemerkeissä R1-heijastuskalvoa.  

Tietyömailla teillä, joilla liikennemäärät ovat yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, taajamien kokooja kaduilla ja muilla vilkkailla kaduilla sekä moottoriteillä, moottoriliikenneteillä, kaksiajorataisilla teillä ja vilkasliikenteisillä yksiajorataisilla teillä tulee käyttää liikennemerkeissä R3-heijastuskalvoa (päiväloistekalvo). Poiketen edellä mainitusta liikennemerkit, joiden pohjaväri ei ole keltainen, saavat olla R2-heijastuskalvosta. 

Jos samassa pylväässä on useita merkkejä, käytetään kaikissa merkeissä samaa heijastuskalvoa. 

 

LIIKENNEMERKKIEN KOOT

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. Yleensä käytetään normaalikokoisia liikennemerkkejä.

Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää muusta liikenteestä erillään olevilla kevyen liikenteen väylillä ja maastoreiteillä. Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan lisäksi käyttää taajamissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja asuntoalueilla. Edellytyksenä on, että tie on enintään kaksiajokaistainen ja nopeusrajoitus on alle 50 km/h.

Suurikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Merkkejä voidaan käyttää mm. lähestyttäessä moottori- ja moottoriliikennetien päättymiskohtaa tai tietöiden alkamiskohtaa, jolloin nopeus pienenee portaittain ja ajokaistajärjestelyt ovat normaalista poikkeavat tai ajokaistojen määrä pienenee. Muuten moottori- ja moottoriliikenneteillä ja niiden tietyömailla liikennemerkit ovat yleensä normaalikokoisia. Muilla teillä suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä samoin edellytyksin kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 km/h tai suurempi.

 

Lisää ohjeita FAQ-sivulla verkkosivuillamme.

Linja-autokaista päättyy

Tällä hetkellä ei ole hintaa