511 Suojatie

Tuotekoodi: 511
Lisätietoja tuotteen ominaisuuksista löytyy tuotekuvauksessa. Lue lisää

Tuotteen ominaisuudet

Lisätarvike

Huippukiinnitin
Huippukiinnitin
Liikennemerkkien ja lisäkilpien kiinnitin
Olli-kiinnitin 1-puol.
Lisää ostoskoriin
Tuotetta ei saa valituilla vaihtoehdoilla.

Kuvaus

Tiedot

Suojatie-liikennemerkki on yleensä 2-puoleinen.

CE-merkityt liikennemerkit tulee tilata aina CE-hyväksyttyjen kiinnikkeiden kanssa. Rakenteeltaan suoran Suojatie-liikennemerkin kiinnitys vaatii yhden huippukiinnittimen. Rakenteeltaan kuperan merkin kiinnitys vaatii 2 kpl malliltaan 2-puoleista liikennemerkkien ja lisäkilpien kiinnitintä.

Kiinnikkeen koko määräytyy pystytysputken ulkohalkaisijan mukaan. Suomessa yleisimmin käytettävien pystytysputkien ulkohalkaisijoiden mitat ovat 60 ja 90 mm.

Huippukiinnitteisessä merkissä kuva on pohjan molemmin puolin ja sen voi asentaa vain 60 mm pystytysputkeen. Kupera versio rakentuu kahdesta pohjasta ja se voidaan asentaa 60 ja 90 mm vahvuisiin putkiin. 90 mm vahvuiseen putkeen asennettaessa kuperaan merkkiin saa tilattua lisäksi sivuihin suojalistat.

Jos Suojatie-liikennemerkki sijoitetaan paksumpaan pystytysputkeen esimerkiksi katuvalopylvääseen, täytyy merkki valmistaa kahdesta suorasta pohjasta. Otathan yhteyttä asiakaspalveluumme, jos asennuskohteesi on paksummalla pystytysratkaisulla, kuin 90 mm. 

Suojatie-liikennemerkki toimitetaan aina tiensivuun sijoitettavana mallina eli jalankulkija kävelee ajotiellepäin molemmilla puolilla kilpeä, toisella puolella vasemmalle ja toisella puolella oikealle. Jos merkki sijoitetaan kaksisuuntaisella tiellä kaistojen väliin, tulee siitä olla tilauksen lisätiedoissa maininta, jotta toimitamme merkin, jossa jalankulkija kulkee molemmilla puolilla oikealle. 

Liikennemerkeissä käyttämämme alumiini on 3 mm vahvuista. Vanerin vahvuus vaihtelee liikennemerkistä riippuen 9 mm tai 12 mm.

Liikennemerkkien kalvotyypit on jaettu luokkiin R1, R2 ja R3, jossa suurempi numero tarkoittaa kalvomateriaalin paluuheijastuvuuden suurempaa arvoa eli heijastavuus on suurempi. Lisätietoa heijastuskalvon valintaan Tiedot-välilehdellä.

Ohjemerkkien 511-521 yleisin koko on 600x600 mm (normaalikoko). Liikennemerkeistä on myös pienikoko 400x400 mm. Neliön muotoisen liikennemerkin kooksi ilmoitetaan leveysmitta ja (x) korkeusmitta.  Lisätietoa liikennemerkkien koon valinnasta Tiedot-välilehdellä.

HEIJASTUSKALVOT

Väyläviraston ohjeiden mukaan Ohjemerkki 511 Suojatie tulee aina olla R2-heijastuskalvosta. 

Tietyömailla päiväaikaan tehtävissä liikkuvissa töissä (päällystys-, tiemerkintä yms.) teillä, joilla kulkee keskimäärin vuorokaudessa alle 1500 ajoneuvoa sekä jalankulku- ja pyöräilyväylillä sekä taajamissa tehtävissä töissä voidaan käyttää liikennemerkeissä R1-heijastuskalvoa. 

Tietyömailla teillä, joilla liikennemäärät ovat yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa, taajamien kokooja kaduilla ja muilla vilkkailla kaduilla sekä moottoriteillä, moottoriliikenneteillä, kaksiajorataisilla teillä ja vilkasliikenteisillä yksiajorataisilla teillä tulee käyttää liikennemerkeissä R3-heijastuskalvoa (päiväloistekalvo). Poiketen edellä mainitusta liikennemerkit, joiden pohjaväri ei ole keltainen, saavat olla R2-heijastuskalvosta. 

Jos samassa pylväässä on useita merkkejä, käytetään kaikissa merkeissä samaa heijastuskalvoa. 

 

LIIKENNEMERKKIEN KOOT

Liikennemerkkejä on kolmea kokoa: suurikokoisia, normaalikokoisia ja pienikokoisia. Yleensä käytetään normaalikokoisia liikennemerkkejä.

Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää muusta liikenteestä erillään olevilla kevyen liikenteen väylillä ja maastoreiteillä. Pienikokoisia liikennemerkkejä voidaan lisäksi käyttää taajamissa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa ympäristössä ja asuntoalueilla. Edellytyksenä on, että tie on enintään kaksiajokaistainen ja nopeusrajoitus on alle 50 km/h.

Suurikokoisia liikennemerkkejä voidaan käyttää moottori- ja moottoriliikennetiellä sekä niihin liittyvillä tietyömailla. Merkkejä voidaan käyttää mm. lähestyttäessä moottori- ja moottoriliikennetien päättymiskohtaa tai tietöiden alkamiskohtaa, jolloin nopeus pienenee portaittain ja ajokaistajärjestelyt ovat normaalista poikkeavat tai ajokaistojen määrä pienenee. Muuten moottori- ja moottoriliikenneteillä ja niiden tietyömailla liikennemerkit ovat yleensä normaalikokoisia. Muilla teillä suurikokoisia merkkejä voidaan käyttää tietyön yhteydessä samoin edellytyksin kuin moottori- ja moottoriliikenneteillä tienkohdassa, jossa suurin sallittu nopeus on 80 km/h tai suurempi.

 

Lisää ohjeita FAQ-sivulla verkkosivuillamme.

Suojatie

Tällä hetkellä ei ole hintaa