Historia

 

 Historia LKTehdas

        
Opastamisen ja pysäköintiratkaisujen ammattilainen – jo vuodesta 1972

 

Ensimmäiset liikennemerkit otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1921. Tuolloin liikennemerkit olivat väritykseltään valkoisia, laudoista muodostettuja kolmioita ja niiden tarkoituksena oli varoittaa esimerkiksi mutkasta, tien ja rautatien risteyksestä tai muusta vaarasta tien päällä.

Varsinaiset liikennemerkit tulivat käyttöön vuonna 1930 ja niitä oli tuolloin yhteensä kuusi kappaletta: yleinen varoituskolmio, ajonopeuden rajoitus, suljettu tie, kielletty ajosuunta, kielletty seisontapaikka, seisontapaikka ja suuntamerkki.

Tieliikenneverkoston kasvaessa myös liikennemerkkiasetuksiin tuli muutoksia ja merkkejä tarvittiin lisää. 1970-luvulla liikennemerkkien määrä oli kohonnut jo 161 kappaleeseen ja KE-MAA-KO Oy:n omistaja T.K. Mäkinen päätti laajentaa konepajatoimintaa myös liikenteenohjaustuotteisiin. 1972 Laatukilpi Oy perustettiin ja uuden yrityksen johtoon ryhtyi Mäkisen poika Pekka Mäkinen.  

1970-luvun jälkeen Laatukilpi Oy:n sisällä on tapahtunut monenlaisia muutoksia, jotka ovat auttaneet keskisuurta perheyritystä pysymään kehityksen kärjessä. Toimintaa on laajennettu konepajatoiminnasta liikenteenohjaukseen ja pysäköintiin liittyviin tuotteisiin ja siitä edelleen koskemaan koko opastamisen ja liikenneturvallisuuden kirjoa. Viimeisimpänä tuoteryhmänä Laatukilven toiminta kattaa nyt myös kestävät ja huoltovapaat kadunkalusteet erilaisiin julkisiin ympäristöihin.

Toiminnan laajentuessa Laatukilven henkilöstö on kasvanut 20 yhteensä 35 vakituiseen työntekijään. KE-MAA-KO Oy toimi Laatukilpi Oy:n kanssa rintarinnan, samalla omistajapohjalla, aina vuoteen 1990 saakka, jolloin KE-MAA-KO Oy fuusioitiin Laatukilpi Oy:hyn. Yrityksen omistajan Pekka Mäkisen siirtyessä eläkkeelle vuonna 2012, luonnollinen valinta yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi oli talossa jo 11 vuoden ajan myyntipäällikkönä työskennellyt Stefan Storgård. Pekka Mäkinen jatkaa kuitenkin edelleen hallituksen puheenjohtajana, varmistaen osaltaan, että perheyrityksen arvot – asiakaslähtöisyys, luotettavuus sekä laatu – viitoittavat tietä tulevaisuuteen.

Tänä päivänä liikennemerkkejä ja lisäkilpiä on yli 200 erilaista. Laatukilpi Oy valmistaa näistä jokaista – yli 40 vuoden ammattitaidolla.